Projekti peaeesmärk on arendada gümnaasiumiastme õpilaste õpioskusi ning varustada neid tulevases tööeluks ja õpingute jätkamiseks vajaminevate oskustega. Sellega seoses on meie eesmärk toetada tegevusi, mis aitavad levitada kaasaegseid õpioskute arendamise meetodeid. Teine eesmärk on rahvusvaheliselt kaasa aidata gümnaasiumiõpetajate professionaalsele arengule.

Projekti ülesanded:

 • edendada uuenduslikke meetodeid ja pedagoogikat, luua gümnaasiumiastmes õpetamiseks uusi õppemeetodeid ning töövahendeid
 • toetada pedagoogide (õpetajate, mentorite) professionaalset arengut, keskendudes uute õpetamismeetodite ja –vahendite kasutamisele
 • toetada õppureid õpioskuste valdkonna põhioskuste omandamisel ja arendamisel, et edendada nende tööalast konkurentsivõimet ning sotsiaalhariduslikku ja personaalset arengut
 • arendada asjakohaseid ja kvaliteetseid oskusi ning pädevusi uuenduslike väljundite kaudu:
  • Õpioskuste arendamise parimad praktikad
  • Kuidas õpetada, kuidas töötada – gümnaasiumiõpetajate koolitus
  • Gümnaasiumiastme õpilaste õpioskuste hindamine
  • Õpioskuste arendamise pedagoogilised materjalid
  • European Learning Skills Development Gateway (õpioskuste arendamise portaal)
 • levitada väljundeid õpioskuste arendamise valdkonnas olulistele sihtrühmadele

arendada pikaajalisi partnerlussuhteid õppeasutuste ja haridusvaldkonda toetavate organisatsioonide vahel, et edendada elukestvate õpet, töötades välja kaasaegseid pedagoogilisi materjale ning rajades pinnast edasisele koostööle sama eesmärgi nimel