Teglas Gabor Theoretical High School, Deva

Gabor Teglasi nimeline keskkool Devas (Rumeenia)

Web page: http://www.devatgi.ro/en/

Moto: „Tulevik on selline, nagu tänapäeva kool.“ (Albert Szentgyörgyi)

Teglas Gabori nimeline keskkool avati 2005. aastal, mil kõik linna ungarikeelsed klassid koondati ühte hoonesse. See on riigikool, kus õppetöö toimub ungari keeles. Kooli koosseisu kuulub lasteaed, alg-, põhi ja keskkool ning ka kutsekooli osa.

2018/2019. õppeaastal on koolis 477 õpilast, neist 92 lasteaias, alg- ja põhikoolis 256 ning gümnaasiumiosas 129 õpilast. Põhikooliõpilased pärinevad peamiselt Deva linnast ja selle lähiümbrusest, keskkooli osas õpivad noored erinevatest Hunedoara maakonna ungarikeelsetest kogukondadest. Õppetegevus toimub koolis kahes õppesuunas:

  • akadeemiline õppesuund matemaatika-informaatika ning loodusainete kursustega
  • toitlustusteenuse ja turismi õppesuund

Kooli personali hulka kuulub 45 õpetajat ning 22 tehnilist ja administratiivtöötajat. Kooli roll on tegutseda kooskõlas ümbritseva majandus-, sotsiaal- ja kultuurikeskkonnaga, pakkuda Euroopa standarditele vastavaid haridusteenuseid ning kujuneda tõeliseks haridus- ja kultuurikeskuseks oma piirkonnas, seda eriti ungari kogukonnale mõeldes.