Web: https://www.oesel.ee/kg/

Kuressaare Gümnaasium (KG) on Saaremaa suurim gümnaasium, asutatud 1978. aastal. Koolis on üle 1000 õpilase, siin töötab 80 õpetajat ning 5 tugispetsialisti.

KG on Saaremaa valla hallatav haridusasutus, kus põhikool ja gümnaasium tegutsevad koos. Gümnaasiumi õpilastele pakutavad valikkursused jagunevad valdkonniti: humanitaar- ja sotsiaalteadused (teatriõpetus, väitlus, meedia) ning rakenduslikud ained (ettevõtlusõpetus, inglise ärikeel, riigikaitse, kodundus, merendus, projektõpe). Võõrkeeltest õpetatakse Kuressaare Gümnaasiumis inglise, saksa, vene ja hiina keelt.

Kooli visioon on kokku võetud sõnadesse: „VABADUS. ILU. TÕDE“. Neis kolmes sõnas väljenduvad kooli peamised tõekspidamised, eelistused, väärtused ja püüdlused.

KG missioon on töötada nii, et kooliga seotud inimesed ütleksid: “Kuressaare Gümnaasium – ja tahadki koolis käia” ehk nad väljendavad oma rahulolu ja soovivad siin töötada või õppida.

Kuressaare Gümnaasiumis on suurepärane õpikeskkond, hubane raamatukogu, oma ujula ning kooli kõrval asuv Tervisepark. Hariduslike erivajadustega õpilasi toetab tugikeskus Amare, KG juures tegutsev huvikool Inspira pakub suures valikus erinevat ringitegevust, koolituskeskus Osilia korraldab õpetajate täienduskoolitust ja täiskasvanute vabahariduslikke kursusi ning algatab ja viib läbi mitmesuguseid siseriiklikke ja rahvusvahelisi projekte.