University of Pannonia

Pannonia ülikool (Ungari), majandusteaduskond

Web: http://www.gtk.uni-pannon.hu/homepage/

Pannonia ülikoolil on märkimisväärne akadeemiline minevik, tegemist on olulise kõrgkooliga Ungari lääneosas, mida hinnatakse kui pidevalt kasvavat ja mõjukat teadus- ja hariduskeskust. Oma kõrgekvaliteetse teadus- ja arendustegevusega aitab ülikool kaasa avaliku sektori ja kodanikuühiskonna toimimisele ning arendamisele. Ülikooli viie teaduskonna õppekavad katavad peaaegu kõiki teadusvaldkondi (inseneeria, majandus, informatsioonitehnoloogia, humanitaar- ja põllumajandusteadused) ning on tipptasemel kohandatud vastavalt rahvusvahelistele nõuetele. Teadustööde tulemusi publitseeritakse prestiižsetes rahvusvahelistes teadusajakirjades ning institutsionaalsete innovatsiooniprogrammide kaudu toetatakse konkurentsivõimelise tööstuse ja teenussektori arengut.

Majandusteaduskonna esmane eesmärk on majandushariduse edendamine. Teaduskond pakub õppekavasid ja kursusi majanduses, tööstusjuhtimises ja ettevõtluses ning tegevjuhtide täienduskoolitust ja ümberõpet, aktiivselt osaletakse ka teadus- ja innovatsiooniprogrammides. Teaduskonna eesmärk on koolitada spetsialiste, kes on võimelised looma ja juhtima ettevõtlussüsteeme nii kohalikul, riiklikul kui rahvusvahelisel tasemel. Majandusteaduskonnal on aktiivne määrav roll kohalikus majanduses, teadlased omavad põhjalikke teadmisi ja kogemusi rahvusvaheliste koostööprojektide väljatöötamisel, juhtimisel ja läbiviimisel: Euroopa Liidu 6. ja 7. raamprogramm, piiriülene Ungari-Horvaatia koostööprogramm, Interreg, Leonardo jne.

Majandusteaduskond oli esimene, kellele anti 2008. aastal Ungari kõrghariduse kvaliteediauhind. Auhinnakomitee tegi oma otsuse hinnates õppetegevuse kvaliteeti, infrastruktuuri arendust, üliõpilaste rahulolu, ärisuhete tugevust ja talendijuhtimise kvaliteeti.

2014. aastal jõudis teaduskond olulise tähiseni, ta sai rahvusvahelise ärikoolide assotsiatsiooni AACSB liikmeks (The Association to Advance Collegiate Schools of Business).

Majandusteaduskonnas tegutseb tugev doktorikool, kus majanduse, äritegevuse ja juhtimise valdkonna uurimisgruppide eestvedajaks on tipptasemel professorid.