În cadrul programului ERASMUS + anunțat de Comisia Europeană în 2018 proiectul cu titlul ”LELLE2-  Învață să înveți!- Dezvoltarea abilităților de învățare ale elevilor de liceu” a câștigat finanțare europeană consorțiul condus de Universitatea Pannon, Facultatea de Științe Economice. Uniunea Europeană acordă ajutor financiar de 297 386 EUR pentru proiectul 2018-1-HU01-KA201-047839, care a fost lansat la 1 septembrie 2018, cu dată planificată de finalizare la 31 decembrie 2020.

În implementarea proiectului de parteneriat strategic condus de Facultatea de Științe Economice participă Universitatea Eszterházy Károly – Institutul de Cercetare și Dezvoltare Educațională (Ungaria), Institutul Naţional de Educaţie (Slovacia), MARIANUM Centrul şcolar bisericesc (Slovacia), Liceul Teoretic ” Téglás Gábor „(România), Liceul Kuressaare (Estonia) și Gimnaziul, Colegiul şi Şcoala I. Béla din Szekszárd.

Proiectul LELLE2 se bazează pe proiectul LELLE care era destinat dezvoltării abilităților de învățare ale studenților (http://lelle.gtk.uni-pannon.hu/en/home/), concentrându-se pe 3 competențe în gestionarea căilor de învățare, explorarea, măsurarea și dezvoltarea gândirii critice și rezolvarea problemelor.

Pentru ca cineva să aibă succes în învățământul superior sau la locul de muncă, în afară de cunoștințele materiale, are nevoie și de „abilități fine” și de trăsături care nu sunt încă predate în instituțiile de învățământ, așa că elevii trebuie să învețe ei înșiși.

Obiectivul principal al proiectului este acela de a se asigura că tinerii care părăsesc instituțiile de învățământ secundar să aibă aceste abilități înainte de a fi admiși în instituțiile de învățământ superior sau de a găsi un loc de muncă.

Obiectivele stabilite pentru proiectul de 28 de luni vor fi realizate prin parteneriatul Facultății de Științe Economice cu crearea următoarelor produse intelectuale:

• O colecție de bune practici (practici din țările cu rezultate cele mai bune de învățare, instrumentele disponibile pentru evaluarea și dezvoltarea competențelor de învățare ale elevilor de liceu);

• Un instrument de evaluare a abilităților de învățare ale elevilor (adaptat la caracteristicile, și abilitățile elevilor de liceu, ținând seama de cerințele învățământului superior și ale angajatorilor);

• Instruire și materiale didactice pentru profesorii de liceu – Cum să predai cum să înveți? (sugestii, recomandări, cazuri, exemple, sfaturi, trucuri, luând în considerare evaluarea rezultatelor învățării);

• Noi metode de dezvoltare a competențelor de învățare care se încadrează în curriculumul existent,

• Learning Skill Development Gateway – Crearea unui portal Internet care să prezinte rezultatele proiectului și să creeze o comunitate online care să poată împărtăși metode pentru dezvoltarea abilităților de învățare.