Web: http://www.statpedu.sk/en/

Institutul Național de Educație este o organizație bugetară națională condusă de Ministerul Educației, Științei, Cercetării și Sportului din Republica Slovacă. Instituția este cel mai vechi institut de cercetare științifică din Republica Slovacă care oferă cercetare educațională în domeniul educației. Institutul Național de Educație este responsabil pentru furnizarea de asistență profesională și consultanță în domeniul învățământului general în Republica Slovacă. Se axează pe pregătirea, dezvoltarea și implementarea curriculei naționale și oferă îndrumări privind politicile și practicile școlare în școli și în instituțiile școlare. De asemenea, oferă asistență și consiliere școlilor și instituțiilor școlare, precum și administrațiilor publice din domeniul educației. Sarcina principală a INE este de a modela mediul școlar într-un mod care să respecte drepturile omului și principiile democrației și să sprijine procesele educaționale în modelarea abilităților interpersonale și sociale ale studenților, oferind formare continuă pentru a-și atinge obiectivele viitoare.

Sarcinile cheie ale Institutului Național de Educație:

• Efectuarea de sugestii pentru curriculum, transformarea conceptelor educaționale, reforma școlară globală (educația preșcolară, școala primară, nivelul inferior, învățământul secundar superior)

• Verificarea și analizarea tendințelor actuale în sistemele școlare în Republica Slovacă și în sistemele școlare străine

• Dezvoltarea curriculumului

• Cercetarea și dezvoltarea inovațiilor pedagogice

• Elaborarea recomandărilor și integrarea rezultatelor cercetării în practica școlară

• Furnizarea de formare continuă pentru profesori – proiecte de leadership / educație

• Administrarea, gestionarea și coordonarea organizațiilor educaționale (în special licee)

• Gestionarea și publicarea activităților

• Colaborarea cu universitățile și instituțiile de învățământ

• Managementul proiectelor și cooperarea cu partenerii străini

• Definirea rezultatelor naționale și internaționale ale activităților științifice VEGA, KEGA, proiectelor ESP și proiectelor internaționale

• Implementarea proiectelor inovatoare finanțate prin sistemul de sprijin (Financial Mechanism of the European Economic Area, Norwegian Grants, Erasmus+)

• Verificarea și analizarea rezultatelor educaționale.