Web: http://www.devatgi.ro/hu

Motto: „Viitorul va fi asemenea şcolii de azi.”(Szent-Györgyi Albert)

Liceul Teoretic „Téglás Gábor” a fost înfiinţat în anul 2005, prin reorganizarea claselor de la secţiile maghiare din unităţile de învăţământ din oraş. Este o unitate de învăţământ de stat cu predare în limba maghiară, în cadrul ei funcţionând grădiniţă, ciclul primar, gimnazial şi liceal.

În anul şcolar 2018-2019 funcţionăm cu un efectiv de 477 de elevi, dintre care 92 preşcolar, 136 elev primar, 120 elev gimnazial, 129 elev liceal. Elevii din ciclul primar şi gimnazial sunt din municipiul Deva şi din localităţile limitrofe, iar elevii din liceu provin din toate localităţile judeţului, unde există o comunitate maghiară, fiind singura unitate de învăţământ de stat cu predare în limba maghiară de nivel liceal din judeţ. Ea asigură pentru elevii de naţionalitate maghiară din judeţ 2 forme de învățământ:

– teoretic: matematică-informatică /ştiinţe ale naturii

– tehnologic :servicii turism şi alimentaţie publică.

Personalul este format din 45 cadre didactice, 7 didactic auxiliar şi 15 personal nedidactic Siguranţa şi securitatea din unitate sunt asigurate prin pază proprie şi camere de supraveghere.

Rolul Liceului Teoretic „Téglás Gábor” este de a interacţiona cu mediul economic, social şi cultural în vederea asigurării de servicii educaţionale la standarde europene, de a se transforma într-un veritabil centru educaţional şi cultural pentru comunitatea din regiune în special pentru comunitatea maghiară.