Az Európai Bizottság által meghirdetett ERASMUS+ Program keretében 2018-ban „LELLE2 – Tanuljunk meg tanulni! – Középiskolások tanulási készségeinek fejlesztése” címmel nyert pályázati támogatást a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kara által vezetett konzorcium. Az Európai Unió 297.386,- euró összegű támogatást nyújt a 2018. szeptember 1-jén elindult 2018-1-HU01-KA201-047839 azonosító számú projekthez, amelynek tervezett befejezési dátuma 2020. december 31. A Gazdaságtudományi Kar által vezetett stratégiai partnerség projekt megvalósításában az Eszterházy Károly Egyetem –  Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, a Statny Pedagogicky Ustav  (Szlovákia), a Cirkevná spojená škola MARIANUM (Szlovákia), Liceul Teoretic „Téglás Gábor” (Románia), Kuressaare Gümnaasium (Észtország), és a Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola vesznek részt.

A LELLE2 projekt az egyetemi hallgatók tanulási készségeinek fejlesztésére irányuló LELLE projekt (http://lelle.gtk.uni-pannon.hu/en/home/) továbbgondolásán alapul, melynek fókuszában 3 kompetencia a tanulási út menedzselése, a kritikus gondolkodás és a problémamegoldás feltárása, mérése és fejlesztése volt. Ahhoz, hogy valaki sikeres legyen felsőfokú tanulmányai során, vagy munkába állásakor, a tárgyi tudáson kívül szüksége van olyan ’finom készségekre’ és jellemvonásokra is, amiket oktatási intézményekben ma még nem tanítanak, így azokat a diákoknak maguknak kell elsajátítaniuk. A projekt elsődleges célja, hogy a középfokú oktatási intézményekből kikerülő fiatalok rendelkezzenek ezekkel a készségekkel és képességekkel még azelőtt, hogy a felsőoktatási intézményekbe felvételt nyernek, vagy a munkaerőpiacon elhelyezkednek.

A kitűzött célokat a 28 hónapos projekt futamideje alatt a Gazdaságtudományi Kar vezetésében létrejött partnerség az alábbi szellemi termékek (outputok) létrehozásával tervezi elérni:

  • Legjobb gyakorlatok gyűjteménye (legjobb tanulási eredményekkel rendelkező országok gyakorlatai, középiskolás diákok tanulási készségeinek felmérését és fejlesztését célzó, rendelkezésre álló eszközök),
  • Középiskolás diákok tanulási készségeinek felmérésére szolgáló eszköz (a középiskolások jellemző tulajdonságaihoz, készségeihez és képességeihez igazítva, figyelemmel a felsőoktatás és a munkaadók által támasztott követelményeket is),
  • Tréning és oktatási anyag középiskolai tanárok részére – Hogyan tanítsuk meg azt, hogy hogyan kell tanulni? (javaslatok, ajánlások, esetek, példák, tippek, trükkök, figyelemmel a tanulási készségek felmérésének eredményére),
  • Tanulási készségek fejlesztésére kidolgozott új módszerek, amelyek illeszkednek a meglévő tantervekhez és tanmenethez,
  • Learning Skill Development Gateway –  Internetes portál létrehozása a projekt eredményeinek bemutatására illetve egy online közösség létrehozására, amely a tanulási készségek fejlesztését célzó módszereket oszthat meg egymással.