Web: http://www.statpedu.sk/en/

A Nemzeti Oktatási Intézmény a Szlovák Köztársaság Oktatási, Tudományos, Kutatási és Sport Minisztériuma által irányított nemzeti költségvetési szervezet. Az intézmény a Szlovák Köztársaság legrégebbi tudományos kutatási intézete, amely az oktatás területén alkalmazott pedagógiai kutatásokat biztosít. A Nemzeti Oktatási Intézmény az általános oktatás területén szakmai és tanácsadói támogatás nyújtásáért felel a Szlovák Köztársaságban. A nemzeti tantervek előkészítésére, fejlesztésére és végrehajtására összpontosít, és iránymutatásokat ad az iskolai irányelvekről és az iskolák és iskolai létesítmények gyakorlatáról. Továbbá asszisztenciát és tanácsadást nyújt az iskolák és iskolai létesítmények, valamint az oktatás területén az állami közigazgatási szervek számára. A NOI fő feladata, hogy az iskolai környezetet úgy formálja, hogy az az emberi jogokat és a demokrácia elveit tiszteletben tartó hely legyen, továbbá támogassa az oktatási folyamatokat a tanulók, interperszonális és társadalmi készségeik formálásában, továbbképzéseket biztosítva jövőbeni céljaik eléréséhez.

A Nemzeti Oktatási Intézmény kulcsfontosságú feladatai:

 • Javaslatok készítése a tanterv, oktatási fogalmak átalakítására, globális iskolai reformra (iskola előtti oktatási, általános iskolai, alacsonyabb szintű, magasabb szintű középiskolai oktatás)
 • Szlovák Köztársaságon belüli és a külföldi iskolai rendszerek jelenlegi trendjeinek ellenőrzése, elemzése
 • Tantervfejlesztés
 • Pedagógiai innovációk kutatása, fejlesztése
 • Javaslatok megfogalmazása és a kutatási eredmények beépítése az iskolai gyakorlatokba
 • Tanárok számára továbbképzés biztosítása- vezetői/oktatási projektek
 • Általános, középiskolák, oktatási szervezetek irányítása, menedzselése, koordinációja (főként gimnáziumok)
 • Tevékenységek irányítása, publikálása
 • Egyetemekkel, oktatási intézményekkel való együttműködés
 • Projektmenedzsment és együttműködés a külföldi partnerekkel
 • A  VEGA, KEGA tudományos tevékenységek, ESP projektek és a nemzetközi projektek nemzeti és nemzetközi eredményeinek meghatározása
 • Innovatív projektek végrehajtása, melyek a támogatási rendszer által finanszírozottak (Financial Mechanism of the European Economic Area, Norwegian Grants, Erasmus+)
 • Oktatási eredmények ellenőrzése, elemzése.