Web: http://ofi.hu/

Az Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (EKE OFI) negyven éve az oktatási ágazat stratégiai kutató-fejlesztő és szolgáltató intézménye. Fő feladata az oktatási ágazat, azon belül elősorban a közoktatás, esetenként pedig a felsőoktatás fejlesztése érdekében végzett kutatás, fejlesztés, innováció és szolgáltatás. Az Intézet vezetése elkötelezett az oktatási eredményesség fejlesztése és a tanulási eredmények javítása iránt.
Az intézet által végzett kutatási és fejlesztési tevékenységek célja a magyar közoktatás folyamatos megújítása; hozzájárulás ahhoz, hogy a közoktatás képes legyen megfelelni az aktuális szakmai és társadalmi elvárásoknak.
Tevékenysége fókuszában a közoktatási és felsőoktatási kutatások és fejlesztések, valamint nemzetközi elemzések állnak. Fontos tevékenysége az oktatási folyamatok, valamint azok hatásainak elemzése, az osztálytermi folyamatok vizsgálata, valamint az oktatás legfontosabb szereplőinek (a diákoknak és a tanároknak), valamint a közöttük lévő interakcióknak a kutatása. Adatszolgáltatással és szakértői tevékenységgel támogatja az oktatásirányítás szakmai döntés- előkészítő munkáját. Fontosnak tartja a szakmai eredmények széles körű disszeminációját. Kutatási eredményeire építve az oktatási programok fejlesztésében és elterjesztésében is részt vesz. Aktívan hozzájárul a nemzetközi kutatási és fejlesztési eredmények hazai adaptálásához és elterjesztéséhez, a magyar közoktatás nemzetközi kapcsolatainak erősítéséhez.
Az intézet kutatás-alapú fejlesztő tevékenységének a célja az iskolai eredményesség növeléséhez való hozzájárulás. Program- és tantervfejlesztési tevékenysége eredményeként új pedagógiai és szakmai módszerek, oktatási programok, tankönyvek, valamint tanulási segédeszközök fejlesztése valósul meg. A roma, és a sajátos nevelési tanulók integrációjának elősegítése érdekében az intézet a fiatalok társadalmi helyzetének és tanulási lehetőségeinek az elemzésével is foglalkozik.
Fentieken túl részt vesz az Európai Unió Strukturális alapjai által támogatott oktatásfejlesztési programok megvalósításában is.