- Lelle 2 – Project Site - https://lelle2.gtk.uni-pannon.hu -

Projekt

Projekti peaeesmärk on arendada gümnaasiumiastme õpilaste õpioskusi ning varustada neid tulevases tööeluks ja õpingute jätkamiseks vajaminevate oskustega. Sellega seoses on meie eesmärk toetada tegevusi, mis aitavad levitada kaasaegseid õpioskute arendamise meetodeid. Teine eesmärk on rahvusvaheliselt kaasa aidata gümnaasiumiõpetajate professionaalsele arengule.

Projekti ülesanded:

arendada pikaajalisi partnerlussuhteid õppeasutuste ja haridusvaldkonda toetavate organisatsioonide vahel, et edendada elukestvate õpet, töötades välja kaasaegseid pedagoogilisi materjale ning rajades pinnast edasisele koostööle sama eesmärgi nimel