Web stránka: http://www.devatgi.ro/hu/

Motto: „Budúcnosť sa bude podobať dnešnej škole.”(Szentgyörgyi Albert)

Stredná škola Téglása Gábora vznikla v roku 2005. Všetky maďarské triedy z mesta sa umiestnili do jednej budovy. Je to štátna škola, pričom jazyk výučby je maďarčina. Má škôlku, základnú školu, strednú školu a strednú odbornú školu. V školskom roku 2018 – 2019 navštevovalo školu 477 žiakov, z ktorých bolo 92 detí v škôlke, 136 žiakov na prvom stupni, 120 žiakov na druhom stupni a 129 žiakov na strednej škole. Žiaci prvého a druhého stupňa sú z Devy a okolia, pričom študenti strednej školy pochádzajú z maďarských komunít z rôznych častí Hunedoárskeho okresu. Naša škola je jedinou maďarskou strednou školou v Hunedoárskom okrese. Ponúka študentom maďarskej národnosti 2 druhy vzdelania:

  • Teoretické so zameraním na matematiku, informatiku a prírodné vedy;
  • Reštauračné služby a cestovný ruch.

Učiteľský zbor pozostáva zo 45 učiteľov a 22 technických a administratívnych pracovníkov. Úlohou strednej školy Téglása Gábora je viesť interakciu s ekonomickým, sociálnym a kultúrnym prostredím, poskytovať vzdelávacie služby na základe európskych štandardov a stať sa skutočným vzdelávacím a kultúrnym centrom pre komunitu v regióne, najmä pre maďarskú komunitu.