Web: https://www.zsgmarianum.edu.sk/sk

Predchodca našej školy vznikol v roku 1929 s cieľom zabezpečiť kňazov, učiteľov a kresťanskú inteligenciu pre spoločenstvo Maďarov žijúcich na Slovensku, od ktorých očakávali zakladatelia udržanie svojho kresťanského spoločenstva. Fungoval ako seminarium minor až do sekularizácie v roku 1947. Škola Marianum sa obnovila v roku 1994, keď sa otvorili prvé triedy. Gymnázium privítalo prvých žiakov v roku 2000, zatiaľ čo najmenšie deti majú možnosť od roku 2001 navštevovať škôlku. Všetky tri inštitúcie sa zlúčili v roku 2005 a vytvorili Spojenú cirkevnú školu Marianum. V súčasnosti sa v nej vzdeláva viac než 400 žiakov. Momentálne máme okolo 70 študentov strednej školy – katolíkov i kalvinistov. Škola poskytuje všeobecné vzdelanie so špecializáciou v poslednom roku, vďaka čomu je v priemere 95 % našich absolventov prijatých na univerzitu podľa svojej voľby. Medzi nimi môžeme nájsť aj prominentných študentov. I keď sme hrdí na výsledky našich študentov – či už počas školských súťaží, speve v zbore alebo divadle – uvedomujeme si, že uspieť v súťaži nie je to prvoradé. Tým konečným cieľom je formovať komplexne osobnosť a udržiavať a presadzovať maďarskú a univerzálnu kresťanskú kultúru.

Erasmus+ LELLE2 projekt podporí iste do veľkej miery naše ambície.