Web: http://www.gtk.uni-pannon.hu/fooldal/

Panónska univerzita má za sebou rozsiahlu vzdelávaciu tradíciu a skvelú minulosť. Je významnou inštitúciou vyššieho vzdelávania v Centrálnom zadunajskom regióne Maďarska, je uznávaná ako neustále rastúce a významné vzdelávacie, intelektuálne a výskumné centrum. Univerzita prispieva k fungovaniu a zlepšovaniu verejnej a občianskej spoločnosti vysoko kvalitným výskumom a vývojom. Študijné programy, ktoré ponúka päť fakúlt univerzity, zahŕňajú takmer všetky oblasti vied (inžinierstvo, ekonómia, informačné technológie, humanitné vedy a pôdohospodárstvo) a sú na popredných priečkach medzinárodných rebríčkov. Výsledky výskumných aktivít sa zverejňujú v prestížnych medzinárodných časopisoch a inovačné programy inštitúcie podporujú rozvoj konkurencieschopných priemyselných produktov a služieb.

Hlavný cieľ Fakulty obchodu a ekonomiky je spojený so vzdelávaním. Ponúka program a kurzy v oblasti ekonómie, manažmentu, obchodu a ďalšie vzdelávanie ľudí v exekutíve. Je aktívna i v oblasti výskumu a programoch inovácií. Cieľom fakulty je vyškoliť profesionálov, ktorí budú schopní vytvoriť, riadiť a viesť systémy podnikov regionálneho, štátneho a medzinárodného významu. Fakulta Obchodu a ekonomiky je aktívnym a určujúcim hráčom v rámci lokálnej ekonomiky. Jej pracovníci majú rozsiahle znalosti z vývoja, riadenia a implementácie medzinárodných projektov spolupráce: FP6, FP7, HU-HR IPA, Interreg, Leonardo atď.

Fakulta Obchodu a ekonomiky bola prvou fakultou v histórii, ktorá získala v roku 2008 ocenenie Maďarská cena kvality vyššieho vzdelávania. Hodnotiaca komisia prijala rozhodnutie na základe zhodnotenia kvality vzdelania, stupňa rozvoja infraštruktúry, spokojnosti študentov, intenzity vzťahov a manažmentu talentov.

V roku 2014 Fakulta dosiahla dôležitý míľnik – stala sa súčasťou AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business).

Fakulta má uznávaný a renomovaný program doktorandského štúdia, v ktorom pôsobia výskumné skupiny vedené excelentnými profesormi z oblasti ekonómie, obchodu a manažmentu.